Preventivní program o sociálních sítích

Sociální sítě chápeme jako již nedílnou součást života mladých uživatelů internetu, s níž se ovšem váže množství reálných hrozeb a nebezpeční, stejně tak i důsledky vlastního neuváženého a nezodpovědného chování. Proto byl zorganizován pro žáky prvních a druhých ročníků i druhý díl programu Řidičský průkaz internetového surfaře. První díl o kyberšikaně žáci absolvovali v měsíci březnu. Základem tohoto dílu bylo, aby žáci pochopili smysl a fungování sociálních sítí se zaměřením na základní riziko – kybergroomingu, jehož princip se lektor snažil ozřejmit simulační hrou i příklady z praxe. Žáci tak získali rozšířené kompetence k využívání sociálních sítí, obranu proti možným falešným profilům a obecně rezistenci proti cizím uživatelům internetu. Zároveň se dozvěděli, jakým způsobem odhalit pravou identitu. Tento program proběhl v měsíci květnu v rámci dotovaného preventivního programu „Učíme se zdravě a bezpečně žít“ a zúčastnili se ho žáci tříd JMI1, E2, A1, MSO1 a ZOK2.

  kyber_3    kyber_5