Exkurze ve firmách Olympus a Resta

  • Dne 20. 4. 2016 proběhlo na pozvání prokuristy firmy Olympus, s.r.o., Přerov, pana Petra Blažka jednání a exkurze. Za SŠT se kromě ředitele exkurze účastnili i 4 učitelé odborných předmětů a praxe. Navázalo se na jednání o budoucí spolupráci z 1. setkání v prosinci a exkurze v lednu: firma má zájem o žáky oboru Mechatronika, resp. Mechanik seřizovač pro mechatroniku. Proto proběhla jednání k obsahu pracovních pozic servisní technik a zapracování požadavků ke kompetencím ve školním vzdělávacím programu. Firma rovněž přislíbila zajištění mikroskopu pro potřeby výuky a sponzorskou podporu na pořízení dalších pomůcek či na reklamu oborů školy. Vyslovila také podporu k další modernizaci školy a vybudování „Centra řemesel“ podle zákona 179/2006 Sb.
  • V úterý 26. 4. se uskutečnilo na pozvání technického ředitele firmy Resta Přerov Pavla Jančíka jednání a exkurze za účasti ředitele SŠT Mgr. Františka Šobera a vedoucího učitele OV pana Ladislava Vyhňáka. Po zajímavé exkurzi byly projednány otázky další spolupráce. Prozatím probíhaly jen exkurze žáků s pedagogy, v květnu proběhnou 14 denní praxe 5 žáků z nástavbového studia, od školního roku 2016-17 se rozšíří praxe žáků o obor Zámečník. Byly přislíbeny sponzorské dary na soutěže žáků a podpora další modernizace školy, vybudování „Centra řemesel strojírenských a stavebních oborů“, které by sloužilo nejen žákům, ale i dalším zájemcům o odborné vzdělávání podle zákona 179/2006 Sb.