Aktuality

V rámci prevence se dne 1.12.2015 uskutečnila beseda pro studentky oboru Optik tříd MSO2. a MSO3. s koordinátorkami sdružení MAMMA HELP centrum  Přerov pí. Janou Čaganovou a pí. Dagmar Koláčkovou.

Během přednášky studentky  získaly přehled o výskytu karcinomu prsu v ČR, obdržely informace o způsobech léčby a prevenci, seznámily se pomocí filmové projekce se správným prováděním samovyšetření  a také dostaly brožurky s kontakty na mamogravická centra v ČR.

Navíc si mohly na fantomovém modelu nacvičit správné provádění samovyšetření.
Oběma lektorkám touto cestou děkujeme za velmi poutavou přednášku a následnou besedu.

Facebooktwitter