Exkurze stavařů – rodinný dům v Lipníku nad Bečvou

Žáci druhého ročníku oboru zedník a tesař se zúčastnili prohlídky stavby rodinného domu v Lipníku n/B. Odborný výklad s vysvětlením dotazů provedli učitelé OV R. Motal, K. Vránová a také projektant domu. Žáci tak mohli vidět skutečnou vazníkovou střechu, její spoje, Porotherm strop z Miako vložek a nosníků a další časti stavby. Seznámili se také s výhodami a nevýhodami vazníkové střech a také s projektovou dokumentací domu. Na exkurze tak došlo k propojení teoretických a praktických vědomostí a dovedností žáků získaných ve škole s reálnou praxí.