Exkurze tesařů u firmy Pokrývačství – Marek Zdráhal

Příkladem dobré praxe jsou exkurze ve stavebních firmách, kde žáci mohou vidět provádění různých stavebních pracích na reálných stavbách nebo skutečnou výrobu stavebních materiálů. Tím je výuka obohacena o názornost a není odtržena od praxe. Jednu takovou exkurzi absolvovali v květnu také žáci 1. a 2. ročníku oboru Tesař se svými vyučujícími odborného výcviku Ondřejem Čadou a Karolínou Vránovou u firmy Pokrývačství – Marek Zdráhal, Kojetín.  Tato firma prováděla rekonstrukci střešní vaznicové konstrukce v obci Břest, takže žáci a vyučující viděli pokládku pojistné folie a provádění laťování. Exkurze byla přínosem pro žáky i vyučující.