Soutěž Učeň instalatér 2023

V měsíci březnu se naši dva žáci 3. ročníku oboru Instalatér Horák Martin a Šeránek Petr zúčastnili krajského kola soutěže odborných dovedností Učeň instalatér 2023. Tato soutěž se již tradičně konala pod záštitou Cechu topenářů a instalatérů ČR na Střední škole polytechnické Brno Jívová. Žáci plnili spoustu úkolů např. rozvod potrubí dle výkresu, montáž záchodových mís, montáž vodoměru, montáž plynoměru a také museli prokázat znalosti a dovednosti práce s potrubím Cu. Konkurence byla veliká a naši žáci získali 6. a 7. místo z dvanácti zúčastněných žáků z různých škol. V pořadí družstev získala naše škola 4. místo. I když žáci nevyhráli, tak jim k umístění blahopřejeme.