Praktická výuka v Meoptě

Dne 21.3. 2023 si žáci maturitního ročníku oboru Optik (třída MSO 4.) ověřovali probírané učivo v praxi ve firmě Meopta. Zaměřili se hlavně na měřící metody kolimátory, centroskopy, pracovníci firmy jim odborně předvedli jejich použití v praxi. Dále prošli prostory montáže puškových a pozorovacích dalekohledů, seznámili se s uspořádáním pracovišť a dodržováním bezpečnosti práce.