Závěrečné zkoušky

Červen je v naší škole každoročně ve znamení závěrečných zkoušek učebních oborů s výučním listem. V tomto roce skládali písemnou, praktickou a ústní závěrečnou zkoušku žáci oborů

  • jemný mechanik-optik
  • automechanik
  • obráběč kovů
  • zámečník
  • instalatér
  • tesař
  • zedník.

Všem úspěšným absolventům blahopřejeme a přejeme úspěšné vykročení do dalšího studia či do zaměstnání.