Převzetí certifikátu pro Mgr. Libuši Žákovou


Warning: Undefined array key "file" in /www/doc/www.kourilkova8.eu/www/wp-includes/media.php on line 1723

Dne 24. 3. 2022 převzal ředitel školy na valné hromadě CUOK (sdružení středních škol Olomouckého kraje) z rukou pana radního RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D., certifikát pro naši paní učitelku českého jazyka, Mgr. Libuši Žákovou, která se v rámci projektu IKAP 1 zasloužila o založení kabinetu čtenářské gramotnosti v Olomouckém kraji a stala se tak historicky první jeho vedoucí.

Cílem kabinetu ČG je vést žáky nejen ke správnému čtení a chápání textů, ale i k rozšíření jazykového povědomí žáků středních škol. Jedním z dalších velmi důležitých cílů krajského projektu IKAP1, na který navazuje projekt IKAPOK2, je to, aby také ostatní učitelé – “nejazykáři” – pochopili, že pokud se žáci nenaučí chápat obsah čteného odborného textu, budou mít žáci stále problémy s učivem a také v praktických dovednostech.

Současné pojetí čtenářské gramotnosti v sobě zahrnuje schopnost porozumět mnoha různým typům textu vztahujících se k nejrůznějším situacím ve škole i mimo školu, přemýšlet o jejich smyslu a umět jej vyložit. Ukazuje se totiž, že žáci s nízkou úrovní čtenářské gramotnosti čelí v dospělosti vážným problémům spojeným s uplatněním na trhu práce i s obecným zapojením do společnosti.

Čtenářská gramotnost se proto jako předpoklad dosažení tzv. klíčových kompetencí dostává do centra kurikula ve všech vyspělých zemích. Proto důležitým krokem je také zlepšení orientace všech učitelů v moderních vyučovacích metodách s cílem zvýšit úroveň dovedností práce s textem.

Jedině kvalitní dlouhodobé vzdělávání učitelů a alespoň minimální metodická podpora pomůže lépe pochopit koncept rozvoje čtenářské gramotnosti, vtělit jej do vzdělávacích strategií vytyčených školními vzdělávacími programy a vzájemně spolupracovat na jejich naplnění.

Rozvíjení čtenářské gramotnosti je proto velmi dobrým a konkrétním prostředkem rozvoje klíčových kompetencí žáků.