Termíny přijímacích zkoušek

Uchazeči, kteří podali přihlášku v 1. kole přijímacího řízení do čtyřletých oborů vzdělání nebo nástavbového studia budou konat přijímací zkoušku dne 12.4.2022 (naše škola a příslušný obor zapsán na přihlášce v prvním pořadí) nebo dne 13.4.2022 (naše škola a příslušný obor zapsán na přihlášce ve druhém pořadí). Pozvánka byla zaslána elektronicky na adresu zákonného zástupce.

Ředitel školy zveřejní výsledky přijímacího řízení na webových stránkách školy nejpozději do 30. dubna 2022.