Odborný workshop firmy SEMIN pro stavaře

Dne 15. 1. 2020 proběhl v prostorách dílen stavebních oborů odborný workshop firmy SEMIN. Firma se specializuje na výrobu kvalitních produktů na suché stavby pro profesionální i hobby použití. Patří mezi největší  producenty a distributory v oblasti  výroby sádrových tmelů, stěrek a omítek. Workshopu, který proběhl také v rámci projektu IKAP, se zúčastnili jak vyučující odborných stavebních předmětů, ale také žáci oboru Malíř, Malířské a natěračské práce a oboru Zedník. Lektor firmy nejprve seznámil přítomné s výrobním sortimentem firmy a pak se hlavně věnoval stavebním tmelům a stěrkám, představil také novinky v této oblasti. Pak lektor názorně předvedl, jak s materiály pracovat a také účastníci workshopu si mohli materiály vyzkoušet. Tato aktivita byla přínosem pro žáky i vyučující, protože byla doplněná o praktické rady lektora.