Odborný workshop pro pedagogy a žáky “Dekorativní nástřiky”

Dne 19. 11. 2019 zorganizovali členové KMK STA (projekt IKAP)  Ing. Jitka Doleželová a Josef Pospíšil odborný workshop pro pedagogy a žáky “Dekorativní nástřiky”. Cílem aktivity bylo hlavně seznámit vyučující s novinkami z oboru, aby výuka odborných předmětů byla aktuální a zahrnovala nejnovější trendy v povrchových úpravách předmětů a stavebních konstrukcí. Nejprve byli účastníci workshopu seznámeni se zásadami BOZP. Pak následovala teoretická část, ve které Ing. J. Doleželová  vysvětlila zúčastněným jednotlivé techniky dekorativních nástřiků, věnovala se materiálům a nářadí, které se používají na tyto techniky a použitím technik v praxi. Pan Josef Pospíšil pak vysvětlil technologický postup nástřiku GOTA a předvedl názornou ukázku. Následovalo vyzkoušení techniky vyučujícími a žáky. Pak se lektoři věnovali dekorativnímu nástřiku Variopaint a taktéž proběhla praktická ukázka a vyzkoušení techniky vyučujícími i žáky. Nakonec proběhla diskuze a zodpovězení dotazů.