Den zdravého životního stylu

Dne 22. 10. 2019 proběhl na naší škole již 11. ročník „Dne zdravého životního stylu“, na kterém se žáci prvních a druhých ročníků dozvěděli, jaké potraviny by měli jíst, aby byli zdraví nebo  jaký je význam pohybu a duševní hygieny v životě a mnoho dalších informací. Tuto aktivitu velmi profesionálně připravili žáci oboru Stravovací a ubytovací služby pod vedením vyučujících odborných předmětů a odborného výcviku. Také letos se podařila, díky vedoucí naší jídelny Ing. H. Pospíšilové, spolupráce s některými dodavateli naší jídelny, kteří  nám poskytli na tuto aktivitu své produkty, za což jim děkujeme. Mezi tyto dodavatele patří např. ČEROZFRUTCH s.r.o – Velká Bystřice, Pekárna Racek Přerov, Rudolfovo pekařství, Lagris a.s. – Dolní Lhota, Úsovsko FOOD a.s., NET PLASY, spol. s.r.o. – Mlékárna Bystřice pod Hostýnem. Tyto potraviny sloužily nejen jako ukázky zdravé výživy, ale také si na nich žáci pochutnali, protože děvčata z nich připravila občerstvení pro jednotlivé třídy. Žáci oboru SUS kromě přípravy zdravých potravin nakreslili také plakáty (pomáhali jim také spolužáci oboru Malířské a natěračské práce), vytvořili prezentaci k danému tématu a „učili“ své spolužáky a ostatní žáky naší školy, jak zdravě žít.  Žáci  nebyli však jen pasivními posluchači, ale mohli si své znalosti o zdravé výživě změřit se svými spolužáky v soutěžích, které si pro ně vyučující připravili – soutěžní test, křížovky a poznávání potravin.  Nechyběl také zábavný test na ověření, jak žáci zdravě žijí s návodem, jak zlepšit svůj životní styl. Vítězům soutěží byly předány užitečné ceny. Na organizaci této aktivity se podílely vyučující Ing. J. Doleželová, Z. Zaťovičová, Mgr. B. Beranová a Ing. Z. Kyseláková. Aktivita proběhla v rámci projektu prevence a projektu IKAP.