Program Hosté a hostitelé

V rámci Týdne globálního vzděláván se žáci tříd MSO2 a MSO3 zapojili do programu o udržitelném turismu “Hosté a hostitelé” organizace ARPOK. Program proběhl v hodinách občanské nauky. Žáci nejprve shlédli video s názory lidí z různých koutů světa o tom, co jim a jejich zemi přináší turismus. Na základě něho pak žáci pracovali s pracovními listy a nakonec proběhla diskuze, co jim přináší cestování a turismus. Přínosem tohoto programu také bylo, že se žáci dozvěděli nové informace, které jsou pro mladé lidi důležité a málo se o nich ve škole diskutuje.

c_8  c_6

c_2  c_10