Workshop “Finanční gramotnost”

Ve třídě AOK1 a JMZ1 proběhl také interaktivně vzdělávací program „Finanční gramotnost“ organizace Člověk v tísni, o. p. s. Program byl zaměřen na získání a prohloubení znalostí z oblasti financí a jejich využití. Zabýval se základními pojmy jako druhy platebních prostředků, vysvětloval vznik a původ peněz, představoval rodinný rozpočet a nastavoval otázku priority potřeb a jejich ceny. Žáci získali nové teoretické i praktické zkušenosti v oblasti financí a zvýšila se jejich orientace v pojmech finanční gramotnosti.

FG_2  FG_3 FG_1