Workshop “Finanční gramotnost”

Žáci třídy IT1. absolvovali dne 23.10. 2017 interaktivně vzdělávací program “Finanční gramotnost” organizace Člověk v tísni, o. p. s. Program byl zaměřen na získání a prohloubení znalostí z oblasti financí a jejich využití. Zabýval se základními pojmy jako druhy platebních prostředků, vysvětloval vznik a původ peněz, představoval rodinný rozpočet a nastavoval otázku priority potřeb a jejich ceny. Žáci získali nové teoretické i praktické zkušenosti v oblasti financí a zvýšila se jejich orientace v pojmech finanční gramotnosti.

fg_IT1_1  fg_it1_3

fg_IT1_2  fg_IT1_6