Program “Finanční gramotnost”

V měsíci únoru a březnu žáci druhých ročníků učebních oborů (třídy A2, OKT2, JMI2) absolvovali  interaktivně vzdělávací program Finanční gramotnost organizace Člověk v tísni, o. p. s. Program byl zaměřen na získání a prohloubení znalostí z oblasti financí a jejich využití. Zabýval se základními pojmy jako druhy platebních prostředků, vysvětloval vznik a původ peněz, představoval rodinný rozpočet a nastavoval otázku priority potřeb a jejich ceny. Žáci druhých ročníků tak získali nové teoretické i praktické zkušenosti v oblasti financí a zvýšila se jejich orientace v pojmech finanční gramotnosti.

fg_3  fg_2fg_4 fg_5

fg_6 fg_7 fg_1  fg_8