KOVO – JUNIOR – obráběči

Dne 14.3.2017 proběhla krajská soutěž Kovo – junior v Mohelnici na SŠTechnické a zemědělské, 1. Máje 2, které se zúčastnilo 6 družstev po 2 žácích.
Za naši školu se soutěže zúčastnili žáci Dohnalík Vojtěch  a Zupka Martin.
Z celkem 12 soutěžících se Dohnalík Vojtěch umístil  na 5. a Zupka Martin na 11. místě.
Celá soutěž se skládala z části praktické a z části teoretické. Za teoretickou část byli naši soutěžící žáci
pochváleni, neboť ji měli jako jedni z nejlepších.
U praktické části nám scházelo jen pár bodů na umístění v první trojici. Ale konkurence a kvalita soutěžících žáků byla v letošním ročníku na vysoké úrovni, kdy i ztráta např. 10 bodů už výrazně ovlivnila celkové umístění v soutěži.
Ale i tak je tato soutěž přínosem pro kovoobráběcí profese.
Vojtovi a Martinovi děkujeme za dobrou reprezentaci školy.
    20170314_083542   20170314_083443
    20170314_083535    20170314_083410
20170314_141149