Program k prevenci AIDS

V rámci prevence rizikového chování proběhly dne 17. 2. 2017 pro třídy JMI2 a A2 preventivní programy zabývající se nebezpečím viru HIV a ostatních pohlavně přenosných onemocnění včetně AIDS.  Program kromě jiného vedl žáky k zamyšlení se nad sebou, nad respektem ke svému zdraví a životu a stejně tak nad respektem ke zdraví a životu lidí kolem nás. Aktivitu lektorovala paní Jana Stojanová.

AIDS_1   AIDS_2