Výzva Olomouckého kraje na udělení cen v oblasti kultury 2016

Výzva k zasílání návrhů na udělení Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2016

Olomoucký kraj vyzývá k zasílání návrhů na udělení Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2016.

 

Olomoucký kraj uděluje každoročně Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury, které za rok 2016 budou uděleny v následujících kategoriích:

 

1) Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury (dvorana slávy). Cena bude udělena konkrétní osobnosti s vazbou na Olomoucký kraj za její celoživotní přínos v oblasti kultury nebo památkové péče.

 

2) Výjimečný počin roku 2016 v oblasti umění. Je oceňována mimořádná umělecká aktivita (akce), která byla organizačně zajišťována nebo realizována fyzickou nebo právnickou osobou s vazbou na Olomoucký kraj, a to v následujících oblastech umělecké tvorby:

  1. a) hudby
  2. b) výtvarného umění
  3. c) divadla
  4. d) filmu, rozhlasu a televize
  5. e) literatury

 

3) Výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury v roce 2016. Je oceňována mimořádná kulturní aktivita (akce) uskutečňovaná na území kraje v různých oblastech neprofesionálního umění.

 

4) Výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot v roce 2016. Je oceňována mimořádná kulturní aktivita (akce) uskutečňovaná na území kraje např. v oblastech památkové péče, muzejnictví, knižní kultury, uchovávání kulturních tradic atd.) a je organizačně zajišťována či realizována fyzickou nebo právnickou osobou s vazbou na Olomoucký kraj.

 

5) Osobnost roku 2016 v oblasti kultury. Je oceňována osobnost s vazbou na Olomoucký kraj, která dosáhla v daném roce významných výsledků v některé z oblastí kultury či památkové péče nebo přispěla mimořádným způsobem k rozvoji některé z oblastí kultury v Olomouckém kraji.

 

6) Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury.

 

Návrhy na ocenění v jednotlivých  kategoriích mohou podávat právnické i fyzické osoby v termínu od 1. do 31. ledna 2017 písemnou formou na adresu:

 

OLOMOUCKÝ KRAJ, KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE

odbor školství, sportu a kultury

Jeremenkova 40a

779 11 Olomouc.

 

Žádosti lze dodat také elektronickou cestou se zaručeným elektronickým podpisem na adresu:

e-mail  posta@kr-olomoucky.cz

nebo

datovou schránkou

Olomoucký kraj, Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor školství, sportu a kultury

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc;

ID datové schránky: qiabfmf.

 

U zasílaných žádostí je rozhodující datum doručení žádosti.

 

V případě, že se jedná o návrh na ocenění fyzické osoby, musí návrh obsahovat údaje potřebné pro identifikaci dané osoby, to je vedle jména a příjmení také např. adresu jejího bydliště nebo pracoviště, datum narození atd. a dále charakteristiku jejího přínosu pro Olomoucký kraj. V případě, že se jedná o návrh na ocenění výjimečných počinů v  jednotlivých kategoriích, musí tento návrh obsahovat název

realizované aktivity, údaje o místě a času její realizace, údaje o jejich organizátorech (jedná-li se o fyzické osoby, stejné údaje jako v předcházejícím bodě, jedná-li se o právnické osoby, název právnické osoby a její adresu) a dále charakteristiku přínosu realizované aktivity pro Olomoucký kraj.

 

O udělení cen v kategoriích 1 – 5  rozhodne na základě vyhodnocení obdržených návrhů Zastupitelstvo Olomouckého kraje.

 

O udělení Ceny veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury bude svým hlasováním prostřednictvím internetu rozhodovat veřejnost Olomouckého kraje. Na základě došlých návrhů na ocenění v této kategorii rozhodne hodnotící komise o sestavení souboru kandidátů. S tímto souborem bude seznámena veřejnost a ta svým hlasováním rozhodne o udělení ceny. Předložený soubor bude obsahovat minimálně deset kandidátů na udělení ceny. Veřejnost bude hlasovat prostřednictvím internetu, a to uvedením preference na webu ankety a následnou autorizací hlasu prostřednictvím emailové pošty. Z každé emailové schránky je možné hlasovat pouze jednou a pro jedinou osobnost nebo aktivitu.

 

Výzva k hlasování o udělení „Ceny veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury“ bude zveřejněna včetně všech potřebných informací na webu Olomouckého kraje.