Program o globálních problémech

V průběhu měsíce května a června se uskutečnil v některých třídách prvních a druhých ročníků interaktivní program “Globální problémy lidstva”. Tento program probíhal v hodinách OBN a ZECH v rámci preventivního projektu “Učíme se zdravě a bezpečně žít” a pro žáky ho připravily vyučující Ing. Jitka Doleželová a Eliška Polášková.  První hodina byla teoretická, vyučující seznamovaly žáky s globálními problémy, jejich dopadem na lidstvo. Pak následovala diskuze, ve které se žáci snažili nacházet řešení těchto problémů. Další část programu závisela na kreativitě a přístupu žáků, kteří měli za úkol ve skupinkách, dle svého uvážení, zpracovat daný globální problém, najít si o něm informace, vytvořit plakát, prezentaci nebo třeba kvíz. Pak následovala prezentace zadaného problému před spolužáky a zodpovězení jejich otázek k tématu.

global_16  global_1

global_15     global_17

global_19  global_5

global_21  global_12

global_18  global_13