Aktuality

Žáci maturitního ročníku třídy O 4. se dne 5. 11. 2015 zúčastnili Mezinárodního veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání – Gaudeamus 2015, který se konal v Brně.  Žáci získali informace o jednotlivých  vysokých školách, o podmínkách přijetí, o studijních programech aj. Návštěva veletrhu jim pomohla v rozhodování, kterou vysokou školu by mohli studovat po ukončení naší školy. Dozor měla Ing, Sylva Peluhová.

Facebooktwitter