Aktuality

I v letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách – tentokrát na téma Okupace.

V rámci přiblížení moderních dějin Českosloveska žáci třídy MSO3. dne 5.11. 2015 viděli filmy Ticho se záběry umírajícího Jana Palacha a Filmový týdeník 35/1968, který bezprostředně reflektuje vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968. Následovala beseda o tehdejších událostech a žáci si

Facebooktwitter