Zdravotní požadavky na uchazeče

[vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”3/4″ el_class=”vc_sidebar_position_right” offset=”vc_col-lg-9 vc_col-md-9 vc_col-sm-12″][vc_column_text]

Zdravotní požadavky na uchazeče škol – učební obory:

1. Obor vzdělání: 23–62-H/01  Jemný mechanik
Školní vzdělávací program: Jemný mechanik – Optik
Tříletý obor vzdělání vhodný pro dívky i chlapce

Zdravotní požadavky jsou zejména podmíněny zaměřením přípravy ve 3. ročníku a uplatněním v praxi. Vadí postižení horních končetin vedoucí k poruchám jemné motoriky a koordinace, potivost rukou, omezená funkce velkých a malých kloubů. Dále vadí porušený barvocit, astigmatismus, zraková ostrost alespoň jednoho oka 5/5 a J. č. l s případnou korekcí do – 6D nebo + 4D. Vadí poruchy psychické a nedostatek schopnosti delšího soustředění.
Zaměření přípravy na optické přístroje, letadlové přístroje, brýlovou optiku a hodinářství je vhodné pro ZPS. U ostatních zaměření vadí poruchy omezující funkce nosného a pohybového ústrojí. Vadí postižení páteře a postižení dolních končetin znemožňující dlouhé stání. Vadí alergická onemocnění dýchacích cest a kůže. Vadí záchvatovité stavy. Do učebního oboru mohou být přijati pouze uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a písemně potvrdil dorostový lékař, který také určí vhodnost oboru pro dívky. V případě změněné pracovní schopnosti je nutné doporučení posudkové komise sociálního zabezpečení. Způsobilost pro přípravu na konkrétní povolání musí potvrdit příslušný dorostový lékař.

 

2. Obor vzdělání: 23–68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Školní vzdělávací program: Automechanik
(Tříletý obor vzdělání vhodný pro chlapce i dívky)

Zdravotně nezpůsobilí uchazeči jsou s poruchami nosného a pohybového systému omezující práce ve vynucené poloze a práce vyžadující manuální zručnost, tj. postižení páteře, těžké a střední skoliózy, stavy po operacích páteře, postižení dolních končetin, stavy po úrazech a kongenitálních luxacích kyčlí s přetrvávajícími funkčními potížemi, varixy dolních končetin, postižení horních končetin, omezení manuální zručnosti, chronická a alergická onemocnění kůže, vleklé dermatózy, ekzémy, přecitlivělost na chemická a mechanická dráždidla, oleje, chronická, recidivující a alergická onemocnění dýchacích orgánů, astma bronchiále, poruchy imunity, nemoci srdce, onemocnění zažívacího ústrojí a omezení fyzické námahy, nervové nemoci, záchvatové stavy, kolapsové stavy, poruchy psychické a neurózy závažnějšího charakteru, poruchy krvetvorby, vážné poruch sluchu a zraku.

 

3. Obor vzdělání: 23–51-H/01  Strojní mechanik
Školní vzdělávací program: Zámečník
Tříletý obor vzdělání podporovaný učňovskými stipendii z rozpočtu Olomouckého kraje, vhodný pro chlapce i dívky

Pro zařazení do tohoto studijního oboru přicházejí v úvahu uchazeči s dobrou funkční zdatností celého organismu, zruční a hbití, zejména bez funkčních postižení končetin a páteře, oběhového, nervového a dýchacího ústrojí, bez záchvatovitých chorob, psychicky zdatní, s ostrostí sluchovou alespoň jednoho ucha pro šepot na 6 m, bez poruchy barvocitu, a centrální ostrostí zrakovou oboustranně alespoň 6/12 do dálky, J. č 2 do blízka, s případnou korekcí a astigmatickou složkou do 3,0 cyl. D, v případě jednoho zachovaného oka bez poruchy zorného pole zbylého oka, a centrální ostrostí zrakovou 6/6 do dálky, J. č. 1 do blízka, s případnou korekcí 6,0 D v amotropičtější ose, s astigmatickou složkou nepřevyšující 2,0 cyl. D.

 

4. Obor vzdělání:  23–56-H/01  Obráběč kovů
Školní vzdělávací program:  Obráběč kovů
Tříletý obor vzdělání podporovaný učňovskými stipendii z rozpočtu Olomouckého kraje, vhodný pro chlapce i dívky

Zdravotně nezpůsobilí jsou uchazeči s poruchami omezující funkce nosného a pohybového systému, tj. postižení páteře, skoliózy Ib stupně, těžší skoliózy s rotací a gibbem, prognosticky závažné stavy po operacích páteře, vady dolních končetin i po operaci s trvalou poruchou funkce, stp. Kongenitální luxaci kyčlí se zkrácením DK nad 1,5 cm a ostatní postižení kyčelních kloubů, především ve spojení s programující obezitou, dále vadí onemocnění horních a dolních končetin s následnou omezující funkcí (práce trvale ve stoji, ovládání základních druhů obráběcích strojů), stavy po těžkých zlomeninách i v případech anatomicky ideálního zhojení podle výsledné poruchy funkce, dále vadí onemocnění kůže, vleklé dermatózy postihující převážně ruce a obličej s častými recidivami, ekzémy v klidovém stádiu a v lokalizaci v kolenních a loketních ohbích, chronická a alergická onemocnění dýchacích cest s recidivami i po delším období klidu a bez ventilační poruchy. Rovněž vadí nemoci srdce a cévní vrozené hemodynamicky významné, nebo vleklé zánětlivé stavy, závažné poruchy rytmu, záchvatové stavy dekompenzované a sub kompenzované a stavy po spastických a hybných obrnách s poruchami pohybových funkcí a koordinací, vleklé stavy zažívacího ústrojí vyžadující trvalé dietní stravování a vylučující fyzickou námahu, vadí poruchy sluchu, požaduje se ostrost zraková je 1/10 s J. č. 2 v případě korekce.

 

5. Obor vzdělání:  36–52-H/01  Instalatér
Školní vzdělávací program:  Instalatér
Tříletý obor vzdělání

Zdravotně nezpůsobilí uchazeči jsou se závadou poruchy nosného a pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze, tedy postižení páteře, postižení dolních i horních končetin, s chronickými a alergickými onemocněními kůže, zejména rukou, přecitlivělostí na mechanická dráždidla, chronická a alergická onemocnění dýchacích cest, s nemocemi srdce, hypertenze, nemoci uropoetického systému, nemoci nervové, poruchy pohybových funkcí a koordinací.

 

6. Obor vzdělání: 23–55-H/01  Klempíř
Školní vzdělávací program: Klempíř
Tříletý obor vzdělání podporovaný učňovskými stipendii z rozpočtu Olomouckého kraje

Zdravotně nezpůsobilí uchazeči jsou s prognosticky závažnými onemocněními podpůrného a pohybového aparátu znemožňující práci ve vynucené poloze a středně velkou zátěž, závažné nemoci omezující funkci končetin, s prognosticky závažnými onemocněními cév a nervů horních končetin vylučujícími práci v riziku vibrací, závažnými a nekompensovanými formami epilepsie a epileptických syndromů, se závažnými poruchami sluchu a vidění – poruchami zorného pole, týká se zejména praktické výuky prací ve výškách, a dále předpokladu, že uvedené práce nelze při výkonu povolání vyloučit.

 

7. Obor vzdělání:  36-64-H/01  Tesař
Školní vzdělávací program: Tesař
Tříletý obor vzdělání podporovaný učňovskými stipendii z rozpočtu Olomouckého kraje

Zdravotně nezpůsobilí jsou uchazeči s nemocemi pohybového ústrojí znemožňující práci ve vynucené poloze, dlouhé stání a středně velkou zátěž, s chronickými a alergickými nemocněními dýchacích cest, s prognosticky závažnými onemocněními srdce a oběhové soustavy vylučujícími středně velkou zátěž, se záchvatovými a kolapsovými stavy, epilepsií sub kompensovanou a dekompensovanou při práci ve výškách, s poruchami prostorového vidění.

 

8. Obor vzdělání:  39-41-H/01  Malíř a lakýrník
Školní vzdělávací program: Malíř a lakýrník
Tříletý obor vzdělání podporovaný učňovskými stipendii z rozpočtu Olomouckého kraje

Do učebního oboru mohou být přijati uchazeči, kteří netrpí poruchami pohybového ústrojí, rovnováhy, jater, ledvin a krvetvorby a nemají nemoci psychické, kožní, dýchacího a nervového ústrojí, závratě a zvýšenou citlivost na chemická a mechanická dráždidla. Zraková ostrost 5/10, 5/20, brýle nevadí, je nutný normální barvocit, škodí myopie nad – 3 D, hypermyopie nad + 3 D.

 

9. Obor vzdělání:  36-67-H/01  Zedník
Školní vzdělávací program: Zedník
Tříletý obor vzdělání podporovaný učňovskými stipendii z rozpočtu Olomouckého kraje

Do učebního oboru mohou být přijati pouze uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a písemně potvrdil lékař, uchazeči musí být fyzicky zdatní, s dobrou funkční schopností končetin a páteře, bez chronických zánětových a alergických nemocí kůže, dýchacích orgánů, bez poruch nervosvalové koordinace, záchvatových nemocí, bez náchylnosti k nemocem a nachlazení, poruch tvorby krvinek, onemocnění uropoetického aparátu, poruchám z vibrace a otřesů.

10. Obor vzdělání: 36-56-H/01 Truhlář /Stavební truhlář/

Školní vzdělávací program: Truhlář

Tříletý obor vzdělání podporovaný učňovskými stipendii z rozpočtu Olomouckého kraje

Zdravotně nezpůsobilí jsou uchazeči s prognosticky závažným onemocněním končetin znemožňujícím jemnou motoriku a koordinaci pohybů, s prognosticky závažnými chronickými nemocemi dýchacích cest a plic, s prognosticky závažnými a nekompensovanými formami epilepsie a epileptických syndromů a kolapsovými stavy, a to k praktické výuce a předpokladu práce ve výškách a s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením.

 

11. Obor vzdělání: 36-66-H/01  Montér suchých staveb a dřevostaveb
Školní vzdělávací program: Montér suchých staveb

Tříletý obor vzdělání zakončený výučním listem

Do učebního oboru mohou být přijati pouze chlapci s celkovým dobrým zdravotním stavem, neporušenou funkcí    pohybového ústrojí, umožňující práci ve vynucené poloze se středně velkou zátěží, bez chronických zápalových a  alergických onemocnění kůže a dýchacích orgánů, bez závažných chorob srdce a oběhové soustavy, bez poruch rovnovážného ústrojí, bez záchvatových a kolapsových stavů, bez závažných poruch zraku (krátkozrakost do 6D), bez poruch barvocitu.

Zdravotní stav posoudí příslušný registrující praktický lékař.

V případě změněné pracovní schopnosti je nutné doporučení posudkové komise sociálního zabezpečení.

*************************************************************************

Čtyřleté studijní obory s maturitou

12. Obor vzdělání:  26–41-M/01 Elektrotechnika
Školní vzdělávací program:  Mechatronika
Čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou

Zdravotně nezpůsobilí jsou uchazeči s poruchami nosného a pohybového systému, omezující dobrou pohybovou funkci a práce ve vynucených polohách, postižení dolních a horních končetin, omezující manuální zručnost, poruchy cév, srdce, nervů (zejména poruchy nervosvalových reakcí), poruchy sluchu, poruchy funkce dýchacích cest, poruchy duševní, záchvatovitá onemocnění, poruchy kůže a kožní alergie, přecitlivělost na chemická, mechanická a biologická dráždidla, onemocnění zažívacího ústrojí, onemocnění uropoetického systému, chronické záněty močových cest, nephropatie s poruchou funkce ledvin, požadavky na zrak: 5/10 se skly, nutný neporušený barvocit, binokulární hloubkové vidění, vadí myopie nad -10 D, hypermetropie nad + 4 D, astigmatismus nad ± 3 D, chronické nebo alergické konjuktivitidy.

 

13. Obor vzdělání:  23–45-L/01  Mechanik seřizovač
Školní vzdělávací program:  Mechanik seřizovač
Čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou

Zdravotně nezpůsobilí jsou uchazeči s poruchami nosného a pohybového systému omezující dobrou pohybovou funkci a práce ve vynucených polohách, dále s postižením dolních končetin a postižením horních končetin, omezující manuální zručnost. Vadí sklon k chorobám z nachlazení, chronická a alergická onemocnění kůže, zejména horních končetin, přecitlivělost na chemická, mechanická a biologická dráždidla, chronická a alergická onemocnění dýchacích cest, onemocnění srdce, vleklé zánětlivé stavy, vady srdeční haemodynamicky významné, onemocnění zažívacího ústrojí, závažné vleklé stavy vyžadující trvalé dietní stravování, onemocnění uropoetického systému, chronické záněty močových cest, nephropatie s poruchou funkce ledvin, onemocnění nervová provázená poruchami pohybových funkcí a koordinací, záchvatové stavy dekompenzované a subkompenzované, poruchy sluchu, recidivující a chronické otitídy a sinusoidy, poruchy zraku, pokud není zraková ostrost alespoň jednoho oka 5/5 a J. č 1 s případnou korekcí skly, poruchy barvocitu, chronické nebo alergické konjuktivitidy.

 

14. Obor vzdělání: 23–62-L/01  Optik
Školní vzdělávací program: Optik
Čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou

Zdravotně nezpůsobilí jsou uchazeči s prognosticky závažným onemocněním podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře a dále s prognosticky závažným onemocněním horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů. Při výběru do oboru je z hlediska zdravotního stavu na závadu postižení horních končetin omezující zručnost a také zvýšená potivost rukou. Vadí nemoci nervové, provázené poruchami pohybových funkcí a koordinací horních končetin. Na závadu jsou také poruchy barvocitu a astigmatismu. Požaduje se centrální zraková ostrost alespoň jednoho oka 5/5 a Jč. l s případnou sférickou korekcí do – 6D nebo +4D.
Pro přijetí do oboru rovněž vadí onemocnění kůže, vleklé dermatózy postihující převážné ruce a obličej, s častými recidivami, ekzémy i v klidovém stádiu a v lokalizaci v kolenních a loketních ohbích.
Učební obor je vhodný i pro mladistvé se změněnou pracovní schopností (postižení páteře, dolních končetin, chronická a alergická onemocnění dýchacích cest a u zaměření mechanik optických přístrojů i poruchy sluchu). Do učebního oboru optik mohou být přijati pouze mladiství, jejichž zdravotní stav posoudil a písemně potvrdil lékař. V případě ZPS v souladu se stanovisky oddělení lékařské posudkové služby OSSZ příslušné oblasti.

 

15. Obor vzdělání: 41–44-M/01  Mechanizace a služby
Školní vzdělávací program:  Provoz a ekonomika služeb
Čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou

Uchazeči nesmí trpět zejména nemocemi pohybového ústrojí znemožňujícími práci ve vynucené poloze, dlouhé stání, středně velkou zátěž, prognosticky závažnými chorobami horních končetin omezujícími hybnost ze předpokladu práce s motorovou technikou, prognosticky závažnými alergickými onemocněními kůže a dýchacích cest za předpokladu práce v lesní a zemědělské prvovýrobě, dále prognosticky závažnými chorobami srdce a oběhové soustavy vylučujícími středně velkou zátěž, záchvatovými a kolapsovými stavy včetně epilepsie v případě předpokladu práce ve výškách, práce s motorovou mechanizací a jiných prací, kde by mohlo dojít k ohrožení zdraví svého nebo spolupracovníků. Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného zaměření. K posouzení zdravotního stavuje příslušný registrující lékař.

 

Nástavbové studium

16. Obor vzdělání: 23-43-L/51 Provozní technika
Dvouleté nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů zaměřených na strojírenství.

Požadavky na fyzické a duševní vlastnosti uchazeče o studium budou podmíněny jeho volbou orientace na daný obor techniky. Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích oboru nebo rozsahu výuky nebo předpokládaného uplatnění. Zdravotní způsobilost potvrdí s konečnou platností lékař.

 

17. Obor vzdělání: 36-44-L/51 Stavební provoz
Dvouleté nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů zaměřených na stavebnictví.

Požadavky na fyzické a duševní vlastnosti uchazeče o studium budou podmíněny jeho volbou orientace na daný obor techniky. Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích oboru nebo rozsahu výuky nebo předpokládaného uplatnění. Zdravotní způsobilost potvrdí s konečnou platností lékař.

 

Tříleté učební obory pro žáky speciálních ZŠ a žáky ZŠ s nižšího než 9. ročníku

 

18. Obor vzdělání: 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba
Školní vzdělávací program: Truhlářské práce
Tříletý učební obor vzdělání

Zdravotně nezpůsobilí uchazeči do oboru jsou zejména uchazeči s poruchami funkce horních a dolních končetin, při praktické výuce a předpokladu prací ve výrobě, s prognosticky závažnými chronickými nemocemi kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, při praktické výuce a předpokladu prací ve výrobě, s prognosticky závažnými chronickými nemocemi dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, s nekompensovanými formami epilepsie a epileptických syndromů a kolapsovými stavy, a to při předpokladu práce s motorovou mechanizací, rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením, se závažnými poruchami sluchu, a to v případě výuky a prací v podmínkách rizikových prací z hlediska hluku, s prognosticky závažnými poruchami vidění, poruchami zorného pole, při praktické výuce a předpokladu prací ve výrobě.

 

19. Obor vzdělání: 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
Školní vzdělávací program: Stravovací a ubytovací služby
Tříletý učební obor vzdělání vhodný pro dívky i chlapce

Podmínky zdravotní způsobilosti jsou dány v příloze nařízení vlády č. 689/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče o vzdělávání v oboru Stravovací a ubytovací služby jsou:
a) Prognosticky závažná onemocnění pohybového ústrojí znemožňující práci ve vynucené poloze a středně těžkou zátěž,
b) Prognosticky závažná onemocnění funkce horních končetin znemožňující hrubou a jemnou motoriku,
c) Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest, spojivek
d) Prognosticky závažným onemocněním dýchacích cest a plic, kůže,
e) Prognosticky závažná chronická onemocnění srdce a oběhové soustavy vylučující středně velkou zátěž,
f) Subkompenzovaným a dekompenzovaným diabetes mellitus,
g) Závažnými kolapsovými a záchvatovými stavy, včetně subkompenzované a dekompenzované epilepsie,
h) Závažné poruchy zraku (centrální ostrost 5/7,5, možno s korekcí, poruchy barvocitu a poruchy zorného pole), K posouzení zdravotního stavu uchazeče je příslušný registrující praktický lékař.
Předpokladem pro výkon epidemiologicky závažných činností při praktické výuce a výkonu povolání je splnění zdravotních kritérií pro vydání zdravotního průkazu podle obecně závažných předpisů.

 

20. Obor vzdělání: 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce
Školní vzdělávací program: Malířské a natěračské práce
Tříletý učební obor vzdělání

Pro studium učebního oboru nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména:
a) nemocemi pohybového ústrojí vylučujícími dlouhé stání a středně velkou zátěž,
b) poruchami horních končetin (hrubá i jemná motorika),
c) prognosticky závažnými chronickými a alergickými onemocněními kůže a dýchacích cest,
d) prognosticky závažnými onemocněními srdce a oběhové soustavy vylučujícími středně velkou zátěž,
e) záchvatovými a kolapsovými stavy v případě předpokladu práce ve výškách,
f) poruchami zraku (zraková ostrost 5/7,5 s korekcí, poruchy zorného pole, poruchy barvocitu)
Zdravotní omezení vždy závisí na specifických podmínkách prováděných pracovních činností. K posouzení zdravotního stavu je příslušný registrující praktický lékař.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″ offset=”vc_hidden-sm vc_hidden-xs”][vc_widget_sidebar sidebar_id=”default” el_class=”sidebar-area-right sidebar-area”][/vc_column][/vc_row]