Modernizace učeben a výukových materiálů

V posledních letech byla v naší škole zmodernizována či zrekonstruována řada učeben a vytvořeny nové výukové materiály zejména pro odborné předměty. Modernizace učeben byla financována v rámci projektové činnosti nebo z provozních prostředků školy, na tvorbě výukových materiálů se podíleli pedagogové naší školy.

 

Oblast praktické výuky

Nové učební materiály (PDF):

Simulační autopanely

Simulační panel – Střešní krytiny

Simulační panel – Solární a klasické vytápění

Simulační panel – Maketa střechy

Facebooktwitter