Mechanizace a služby – zaměření ŠVP: Provoz a ekonomika služeb

[vc_row][vc_column width=”3/4″ el_class=”vc_sidebar_position_right” offset=”vc_col-lg-9 vc_col-md-9 vc_col-sm-12″][vc_column_text]

Obor vzdělání: 41–45-M/01  Mechanizace a služby
Školní vzdělávací program:  Provoz a ekonomika služeb

Leták – Mechanizace a služby – Provoz a ekonomika služeb

čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou

Uplatnění absolventa v praxi:
Absolvent školního vzdělávacího programu Provoz a ekonomika služeb je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním, tj. disponuje požadovanými vědomostmi, dovednostmi a zaujímá postoje nutné pro výkon zvolené profese. Je připraven pro práci ve středních technickohospodářských funkcích v odvětvích strojírenství, zemědělství, dále pro podnikatelské subjekty zabývající se prodejem a servisem zemědělské, dopravní  a jiné mobilní techniky. Absolvent se uplatní v oblastech komunálních služeb, dopravních provozů velkých podniků    a v činnostech souvisejících s dopravou a přepravou materiálů, jako například skladování, překládání, celní odbavení   v mezinárodní přepravě, obchodně-technických službách, marketingu, v samostatné podnikatelské činnosti v oblasti mechanizovaných služeb, ve státní a obecní správě apod. Příkladem jsou povolání: dispečer, prodejce techniky, technik v dopravních firmách, prodejce dopravní a manipulační techniky a náhradních dílů, vedoucí nebo technik v opravnách a zařízeních poskytujících servisní služby, manažer prodeje, mzdový referent, administrativní pracovník, personalista, pracovník marketingu a další. Absolventi školního vzdělávacího programu Provoz ekonomika služeb jsou připraven i k terciálnímu studiu technických a ekonomických oborů vyšších odborných škol a na fakultách vysokých škol. Součástí vzdělání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny „T, B, C, CE“.

Kompetence absolventa:
zdělávání je směrováno tak, že absolvent samostatně:

  • vykonává, organizuje a řídí pracovní činnosti v provozu mechanizačních parků
  • mechanizačně vybavuje provozní stavby a řídí činnosti související s provozem stájové mechanizace
  • zajišťuje provozní spolehlivost a efektivní využívání techniky
  • zajišťuje výrobu strojů a  zařízení, provádí servisní a opravárenskou činnost
  • vykonává, organizuje a řídí činnosti související s ochranou a tvorbou krajiny, ekologickým zemědělstvím          a rozvojem venkova
  • vykonává ekonomické činnosti a podnikatelské aktivity
  • dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
  • usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
  • jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace:
Vzdělání se ukončuje maturitní zkouškou; dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem.

Dosažený stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Ročníkový učební plán[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″ offset=”vc_hidden-sm vc_hidden-xs”][vc_widget_sidebar sidebar_id=”default” el_class=”sidebar-area-right sidebar-area”][/vc_column][/vc_row]