ZZ praktické na nečisto

Pro získání sebejistoty, doplnění odborných znalostí a dovedností zorganizovali lektoři na začátku června těsně před praktickými závěrečnými zkouškami „Praktické ZZ na nečisto“, a to pro obor PSS (dvouletý učební obor provoz společného stravování) a obor MO (mechanik opravář). Žáci si vyzkoušeli samostatně pracovat, i když ještě lektoři byli nápomocni radou, popřípadě vytkli chybně provedenou práci a vysvětlili vše potřebné. Této aktivity se zúčastnilo 26 žáků z toho 6 dívek. (Dl)

Facebooktwitter