Vědomostní soutěž v angličtině

V březnu byla pro žáky zorganizována vědomostní soutěž v angličtině „Ovládáme slovní zásobu“. Úkolem soutěžících bylo určená slova přeložit do angličtiny, určit jejich slovní druh a vymyslet na tyto slova věty. Soutěže se zúčastnilo 10 žáků, pro které byla tato soutěž určitě prověrkou jejich znalostí a dovednosti v angličtině, ale i dobrou zkušeností. Výsledky soutěžících posoudila komise sestavená z vyučujících Mgr. Dalibor Marcoulis a Ing. Jitka Doleželová. Vítězem se stal Jakub Jindra ze třídy KI2. s 51 body, na druhém místě se umístil Michal Kociám za třídy KI2. se 41 body a  na třetim místě byl Lukáš Rygal s 34 body.  Úspěšní žáci obdrželi ceny z projektu PROPOS. Organizátoři soutěže vítězům blahopřejí!

Facebooktwitter