Soutěž v kování

Aby si žáci prohloubili znalosti ve tváření kovů –  kování a ještě si zasoutěžili, zorganizovali lektoři M. Doležel a O. Machač pro žáky 1. ročníku oboru MO kurz a soutěž v kování. Nejprve proběhl kurz, kdy byly žákům opět zopakovány a ukázány základy kování a pak se žáci pustili do ukování sekáče. Nejlepší výrobek vytvořil žák Dominik Mlčoch, na druhém místě se úmístil Jan Mirga a třetí místo vybojoval David Mirga. Soutěže se zúčastnilo 8 žáků oboru MO. Pro žáky to byla cenná zkušenost. Všem vítězům blahopřejeme! (Dl)

Facebooktwitter