Soutěž a přednáška Graffiti

V červnu byla další aktivitou v rámci projektu přednáška „Graffiti – vandalismus nebo umění ? „ a následně soutěž o nejlepší plakát s graffiti. Přednášky se zúčastnilo 17 žáků, soutěže 13 žáků. Žáci se nejprve dozvěděli o vzniku a historii graffiti, o vandalismu způsobeném nedovoleným zhotovováním graffiti na fasádách, vagonech, o graffiti jako uměleckém stylu a také o způsobech jeho odstraňování. Vytvořená díla pak hodnotili žáci třídy 2. KTR a vyučující.  Nejlepší plakát vytvořil Marek Motáň, na dalších místech se umístili Martin a Petr Novák (II. místo), Michal Král (III. místo) a Radek Žilka (IV. místo). Tato aktivita jednak rozšířila znalosti zúčastněných žáků a také přispěla k rozvoji výtvarného a estetického cítění žáků.

Facebooktwitter