PROPOS – praktické ZZ na nečisto – 2.PSS

20. a 21.5.2008 žáci třídy 2. PSS si na nečisto vyzkoušeli praktickou závěrečnou zkoušku. Žáci měli za úkol připravit obědové menu, nachytat slavnostní tabuli a obsloužit své spolužáky.  Pracovali samostatně a na průběh dohlížela vyučující OV Z. Zaťovičová. Cílem závěrečných zkoušek na nečisto je snížit obavy žáků ze ZZ., posílit jejich sebedůvěru, poukázat na chyby, kterých se dopouštěli a seznámit je s tím, co je třeba se ještě k ZZ doučit. Akce se vydařila, byla zážitkem a přínosem pro žáky i zúčastněné vyučující. (Do)

Facebooktwitter