Projekt PROPOS – soutěž truhlářů

V měsíci březnu  v rámci aktivit projektu PROPOS proběhla soutěž žáků oboru truhlář „Nejlepší kuchyňské prkénko“. Žáci druhého ročníku tohoto oboru měli za úkol navrhnout tvar a pak vyrobit kuchyňské prkénko, takže kromě tradičních tvarů se objevily např. ryby, jablíčka, hrušky, prasátka atd.
Porota sestavená z vyučujících OV hodnotila kvalitu výrobku, dodržení technologie a bezpečnosti práce, ale také nápad a organizaci vlastní práce. Soutěž proběhla v dílnách odloučeného pracoviště v Kojetíně pod vedením vyučujícího OV Josefa Handla. V soutěži nejlépe obstál Jakub Pospíšil. Další místa obsadili Jakub Fáber a Vladimír Nevřela. Vítězům byly předány 
drobné ceny s logem projektu PROPOS. Všem vítězům blahopřejeme. (Do)

Facebooktwitter