Ohodnocení nejlepších žáků

Žáci s vyznamenáním a žáci, kteří se dobře připravili  na ZZ byli odměněni dárky z projektu PROPOS. Taktéž vítězové soutěží a jiných akcí projektu a žáci, kteří se doučovali a udělali velké pokroky ve vzdělávání byli odměněni. Tito žáci obdrželi pěkné batohy, tašky, svinovací metry, klíčenky, bloky, mikrotužky, propisovačky aj. s logem PROPOS a ESF.  

Vyhodnoceni a odměněni byli nejlepší tři žáci v každém ročníku koordinátorkou projektu a třídním učitelem.Této aktivity se zúčastnila i Markéta Menclová, která od března působila v rámci projektu PROPOS na naší škole jako školní psycholožka.

Facebooktwitter