Kurzy k ZZ

V červnu byly hlavní aktivitou závěrečné zkoušky žáků. Probíhalo proto hlavně doučování žáků končících ročníků před závěrečnou klasifikací, aby co nejvíce žáků ukončilo poslední ročník a mohlo jít k závěrečným zkouškám. Po klasifikaci pak probíhaly intenzivní kurzy nejprve k písemným ZZ a pak k praktickým, ústním ZZ. Kurzů se zúčastnili hlavně žáci, kteří si uvědomovali, že mají velké nedostatky v učivu a sami, bez pomocí lektorů, by tak velké množství učiva si zopakovat nezvládli.  Těchto kurzů se zúčastnilo 25 žáků z toho 6 dívek. (Dl)

Facebooktwitter