Exkurze Praha červen 08

Velkým přínosem pro žáky byla také exkurze do Prahy zaměřená na historické slohy a  pražskou architekturu. Žáci stavebních oborů mají jako součást předmětu technologie nebo stavební konstrukce tématické celky zaměřené na orientaci v problematice stavebních slohů, učí se o významných dobových stavbách, dále se učí  poznávat charakteristické stavební prvky daných slohových období. Protože u našich žáků tříletých a dvouletých učebních oborů je velmi důležitá názornost a spojení teorie s praxí, přispěla exkurze po významných stavebních památkách k snadnějšímu pochopení tohoto učiva. Naši žáci z větší části pocházejí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí, takže většinou v hlavním městě nikdy nebyli a kromě zdokonalení odborných znalostí tato aktivita pomohla k rozvíjení pozitivního vztahu ke kultuře a umění, k prohloubení znalostí z občanské nauky (návštěva Pražského hradu – shrnutí učiva ON) a také k rozvoji vlastenectví a uvědomění si své národní příslušnosti .Akce se zúčastnilo 29 žáků a 4 lektoři. Cílem tato akce také bylo vytváření pozitivních vztahů mezi žáky, zlepšení komunikaci mezi žáky a vyučujícími, vzájemné lepší poznávání a motivace k dalšímu vzdělávání.

Facebooktwitter