Aktivity PROPOS 2007

[vc_row][vc_column width=”3/4″ el_class=”vc_sidebar_position_right” offset=”vc_col-lg-9 vc_col-md-9 vc_col-sm-12″][vc_column_text]hlavicka

Aktivity 2007:

Červen 2007:
1. Zapojení do projektu
2.  Kurz doučování k závěrečným zkouškám, kterého se zúčastnilo 48 žáků všech oborů.
3.  Individuálně jsme doučovali také žáky nižších ročníků, kteří neprospívali z různých  
důvodů – vysoká absence, specifické vzdělávací potřeby atd.
4.  Dotazníkové šetření – zmapovat potřeby žáků  a zjistit jejich ochotu zapojit se do 
doučování a aktivit projektu.
5.  Vytvořena nástěnka na chodbě školy, která bude informovat o akcích probíhajících v rámci 
projektu.

Červenec a srpen 2007: 
1.  Pracovali jsme na vytvoření výukových opor a metodických materiálů (učební texty, 
pracovní listy).
2.  Byl naplánován adaptační prázdninový pobyt pro žáky přijaté do prvních ročníků na školní  
rok 2007/2008. V rámci přípravy bylo rozesláno 50 zvacích dopisů s návratkou.
3.  Byla převzata výpočetní technika pro školu (3 počítače, tiskárna, kopírka) –  v měsíci září    
bude na škole zřízena studovna pro žáky.
4.  Rodičům byl zaslán dopis s informacemi o konání doučovacího kurzu před opravnými a
dodatečnými zkouškami.
5.  Doučování žáků před opravnými a dodatečnými zkouškami.

Září 2007:
1.  Přípravy na zřízení studovny – vymalování, instalace, umístění nábytku.
2.  Rodiče žáků prvních ročníků informováni na slavnostním zahájení o cílech a aktivitách 
projektu.
3. Doučování žáků k opravným závěrečným zkouškám.
4. Vytvořen propagační panel pro informování veřejnosti o projektu – umístěn ve vestibulu 
školy.
5.  Pokračujeme na tvorbě dalších učebních textů.
6.  Přípravy na adaptační kurz – přihlášeno 39 žáků, zajištění ubytování, program.

Říjen 2007:
1.  Proběhl adaptační pobyt pro žáky přijaté do prvních ročníků: 
–  akce se konala 5. – 7.10.2007 na Rusavě
–  cílem byla adaptace žáků na nové prostředí, seznámení se spolužáky, učiteli 
–  náplní byly seznamovací hry, výlet na Hostýn, zájmové aktivity,  aktivity zaměřené na
prevenci sociálně patologických jevů,  sportovní aktivity a táborák.
2.  Probíhá doučování slabých a neprospívajících žáků.
3.  Průběžně se tvoří materiály, které usnadní výuku žáků – učební texty, prezentace, a další.
4.  Zahájen provoz studovny – doučování, zvyšování počítačové gramotnosti žáků, “volný”      
přístup žáků na Internet – referáty, odborné informace.
5.  Lektoři se v rámci projektu zúčastnili DVPP – seminář „Práce se třídou“.

Listopad 2007:
1.  Proběhly burzy škol v Přerově, Hranicích – informace o projektu – letáčky, panel.
2.  Na třídních schůzkách rodiče informováni o aktivitách v rámci projektu.
3.  Získali jsme další techniku ( DVD přehrávač, digitální projektor, scanner), která bude
využívána pro zlepšení kvality výuky a zvýšení názornosti.
4.  Pokračuje doučování a tvorba učebních textů.
5.  Prezentace projektu – článek o adaptačním kurzu vyšel ve Zpravodaji školství a Deníku.

Prosinec 2007:
1. Věnovali jsme se hlavně doučování – blíží se klasifikace za 1. pololetí.
2. Vznikly nové učební texty z fyziky.
3. Další prezentace v tisku  – článek o aktivitách v rámci projektu vyšel ve Zpravodaji 
školství a Přerovském deníku[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″ offset=”vc_hidden-sm vc_hidden-xs”][vc_widget_sidebar sidebar_id=”default” el_class=”sidebar-area-right sidebar-area”][/vc_column][/vc_row]