Cil projektu PROPOS

hlavicka
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

Cíl projektu

Projekt je zaměřen na prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání a podporu středoškolského studia pro žáky ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí.

Cílové skupiny:

  • studenti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí studující dálkově
  • žáci v denním studiu
  • jejich učitelé

Přínos projektu:

  • navržení a pilotní ověření individuálních strategií učení pro žáky středních škol pocházejících ze sociokulturně znevýhodňujícícho prostředí
  • vyhodnocení jednotlivých podpůrných metod a nástrojů v rámci podpory studentů a žáků
  • vznik metodických materiálů pro studenty i učitele
  • vytvoření kurzů DVPP s cílem zvýšit efektivitu výuky učitelů při práci s touto cílovou skupinou

Důležité odkazy:

Facebooktwitter