Olympia Paris 2024

školní rok 2022 – 2023

země spolupracující na projektu:

Střední škola technická, Přerov, třída DP 1./ped

Lycée Berthelot, Paris – Pantin, Francie

Obě partnerské země se připravují na nadcházející olympijské hry 2024, obě země mají bohatou historii olympijských úspěchů a také žáci obou spolupracujících škol se o sport zajímají nebo se mu sami aktivně věnují. Proto se OH 2024 staly tématem, které zpracovali žáci v tomto mezinárodním projektu. 

Více zde: https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/olympia-paris-2024/twinspace