Workshop Finanční gramotnost

V měsíci březnu a dubnu žáci prvních ročníků učebních oborů (třídy AJM1, ZeI1, ZOK1) absolvovali  interaktivně vzdělávací program Finanční gramotnost organizace Člověk v tísni, o. p. s. Program byl zaměřen na získání a prohloubení znalostí z oblasti financí a jejich využití. Zabýval se základními pojmy jako druhy platebních prostředků, vysvětloval vznik a původ peněz, představoval rodinný rozpočet a nastavoval otázku priority potřeb a jejich ceny. Žáci prvních ročníků tak získali nové teoretické i praktické zkušenosti v oblasti financí a zvýšila se jejich orientace v pojmech finanční gramotnosti.

fg_6  fg_4

fg_3 fg_2 fg_3