Fyzikální kaleidoskop UP Olomouc

projekty

Olomoucký fyzikální kaleidoskop

Dne 6.1.2017 v rámci projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“  se žáci naší školy oboru Elektrotechnika – Mechatronika  zúčastnili Olomouckého fyzikálního kaleidoskopu v nové budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Žáci se zúčastnili přednášky RNDr. Renaty Holubové, CSc. „Netradiční fyzikální experimenty“ s ukázkami experimentů a následně si prohlédli výzkumnou laboratoř pro výuku laserů a elektroniky.