Preventivní program “Svět v pohybu”

Ve středu 16. 11. se žáci maturitních tříd MSO1. a MSO2 zúčastnili preventivního programu organizace ARPOK s názvem “Svět v pohybu”. Žáci se  v tomto  programu zabývali tématem migrace – seznámili se, se základními pojmy a daty spojenými s migrací, a zkoumali, jak stát upravuje pohyb a pobyt různých osob. Zkoumali, jaké důvody mohou vést k migraci a jaké jsou její důsledky; jaké příležitosti i ohrožení přináší a jak je s nimi možné pracovat. Tento preventivní program proběhl v rámci preventivního projektu “Učíme se zdravě a bezpečně žít”. Žáci získali cenné informace a také mohli interaktivní formou řešit problémy postav z příběhů migrantů.

apr_4  apr_2

apr_3apr_1