eTwinning – Komunita evropských škol – úspěch našich mechatroniků

I letos získal projekt naší školy národní certifikát kvality. Zasloužili se o něj žáci oboru mechatronika z loňské MSO 2.,  prací na projektu Deutschland international,  pod vedením Mgr. Havranové. Blahopřejeme!

Certifikáty QL budou předány na letošní Národní konferenci Erasmus+/eTwinning, která se uskuteční 13. – 15. 10. 2016 v prostorách zámku Štiřín.

Výsledky hodnocení žádostí o QL 2016