Preventivní program Policie ČR

Mezi preventivní aktivity, pořádané již tradičně na naší škole, patří besedy žáků se strážníky Policie ČR z Přerova o drogách, jejich účincích na organismus člověka a policejní práci strážníků. Tyto besedy se v průběhu dubna uskutečnily ve třídách druhých ročníků učebních oborů. Strážníci žákům vysvětlili škodlivost užívání psychotropních látek, ukázali jim také vzorky některých druhů drog. Vše doplnili svými zkušenostmi z policejní praxe. Besedy se zúčastnil také služební pes, který předvedl praktické vyhledávání drog. Žáky zaujaly také ukázky výcviku tohoto služebního psa a zkušenosti o využití těchto služebních psů při vyhledávání drog a výbušnin.