Projekt KVALITECH

Název projektu:                                  Další profesní vzdělávání pro technické kvalifikace

Zkrácený název:                                 KVALITECH

Registrační číslo projektu:                 CZ.1.07/3.2.05/04.0006

Název operačního programu:            OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo a název prioritní osy:                 7.3 Další vzdělávání

Číslo a název oblasti podpory:           7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Datum realizace projektu:                 1. 8. 2013 – 30. 06. 2015

Délka projektu:                                  23 měsíců

Cílem projektu je vytvoření nabídky šesti programů dalšího vzdělávání.

Pět programů bude zpracováno v režimu Národní soustavy kvalifikací (NSK) pro profesní kvalifikace oboru Obráběč kovů.  Šestý program dalšího vzdělávání pro profesi Řidič kamionové dopravy navazuje na školní vzdělávací program k rozvoji kompetencí absolventů automobilních oborů z počátečního vzdělávání. Vznikne unikátní program, vytvořený ve spolupráci a na základě požadavků dopravních firem.

Všechny programy dalšího vzdělávání budou modulově strukturovány, ke každému modulu bude vytvořena učebnice s testy pro ověření znalostí a dále budou vypracována kritéria hodnocení ke složení zkoušek.

Programy budou pilotně ověřeny na uchazečích o novou kvalifikaci, kteří složí na závěr zkoušku dle zákona 179/2006 Sb.

Tvůrci programů dalšího vzdělávání a studijních opor budou pedagogové šesti středních odborných škol z pěti regionů Olomouckého kraje, tvorbu budou konzultovat s profesními experty, zástupci zaměstnavatelů.

Tvorba bude v elektronickém formátu pro využití v e-learningové výuce. V partnerských středních školách bude tvorba zařazena do ICT portálů.

Facebooktwitter