Obor vzdělání: 33-56-H/01 Stavební truhlář

[vc_row][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]

Obor vzdělání: 33-56-H/01  Stavební truhlář
Školní vzdělávací program: Truhlář

Tříletý obor vzdělání podporovaný učňovskými stipendii z rozpočtu Olomouckého kraje, vhodný pro chlapce i dívky

 • Kód oboru: 33-56-H/01
 • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Výstupní certifikát: výuční list
 • Možnost pokračovat na naší škole v nástavbovém maturitním studiu – Stavební provoz

 

Uplatnění absolventa v praxi:

Absolvent najde uplatnění především při výkonu povolání truhlář a stavební truhlář v odvětví dřevozpracující výroby v oblastech výroby stavebně‑truhlářských výrobků a konstrukcí, nábytku, zařízení a dřevěných konstrukcí ve velkých, středně velkých i malých fimách. Dále při vykonávání odborných prací při výrobě a montáži zejména stavebně-truhlářských výrobků, ale také nábytku a zařízení, dřevostaveb, prvků zahradní architektury, sportovních potřeb, hraček, domácích a hospodářských potřeb, obalů, podlahovin a při opravách a renovaci truhlářských výrobků. V uvedených oblastech se uplatní jak v pozici zaměstnance, tak v pozici zaměstnavatele při výkonu vlastních podnikatelských aktivit.

Kompetence absolventa:
Vzdělání je směrováno tak, že absolvent ovládá tyto činnosti

​​

 • Vyrábí a montuje stavebně-truhlářské výrobky a konstrukce.
 • Obsluhu, základní údržbu a nastavení dřevoobráběcích strojů a ručních nástrojů.
 • Povrchovou úpravu výrobků mořením, voskováním, nanášením tmelů a emailů, laků strojně nebo ručně.
 • Ruční obrábění materiálů ručními nástroji.
 • Strojní obrábění všech druhů materiálů ze dřeva nebo polotovarů zhotovených na bázi přírodních a syntetických materiálů na dřevoobráběcích strojích.
 • Technologickou přípravu materiálů vysoušením.
 • Výběr a přípravu vhodných materiálů, rýsování, rozměřování a rozkreslování truhlářských výrobků.
 • Výrobu a montáž příček, vestavěného nábytku a jejich prvků s případnými doplňky nebo opravami.
 • Výrobu, osazení kování, montáž a opravy oken, dveří a zárubní.
 • Výrobu, sestavování a montáž schodišť, podlah a obkladů na bázi dřeva.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

 

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace:


Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí příslušnými právními předpisy, zejména školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách, v platném znění.

Dosažený stupeň vzdělání:


Střední vzdělání s výučním listem.

 

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_widget_sidebar][/vc_column][/vc_row]