Školní psycholožka

Na spolupráci s Vámi se těší školní psycholožka

Mgr. Jana Možíšová

S čím můžete přijít za školní psycholožkou:

 • Diagnostika a poradenství žákům a jejich rodičům, zákonným zástupcům při
  • výukových problémech žáků
  • speciálních vzdělávacích potřebách žáků
  • mimořádném nadání žáků
  • výchovných problémech žáků doma i ve škole
  • výskytu rizikového chování žáků
 • Poradenství žákům v osobních problémech
 • Prevence školního neúspěchu, techniky a hygiena učení
 • Kariérové poradenství vč. diagnostiky
 • Poradenství zaměřené na zpracování krize
 • Preventivní programy pro třídy, práce na klimatu školní třídy, diagnostika sociálního klimatu ve třídách

KONZULTAČNÍ HODINY:

Pondělí 8:00 – 14:00
Úterý 9:30 – 15:00 Domov mládeže 15:00 – 18:30  pouze na objednání
Středa 8:00 – 13:00 13:00 – 15:00  pouze na objednání
Čtvrtek 8:00 – 13:00
Pátek 8:00 – 12:00

Poslední konzultace nejpozději 30 min před koncem konzultačních hodin.
NA TERMÍN KONZULTACE JE NEJLÉPE SE DOMLUVIT PŘEDEM buď osobně  nebo napsat na email: mozisova@kourilkova8.cz nebo zavolat na telefonní číslo 581 201 276 (kl. 179).

Na základě předchozí domluvy i mimo konzultační hodiny.
Polední pauza: orientačně (dle plánovaných konzultací) 12 – 12:30 hod
Konzultační místnost: přízemí budovy TV1, kabinet č. 2 (hned u schodiště)

Facebooktwitter