Projekt ROP

[vc_row][vc_column width=”3/4″ el_class=”vc_sidebar_position_right” offset=”vc_col-lg-9 vc_col-md-9 vc_col-sm-12″][vc_column_text]REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
STŘEDNÍ MORAVA

logo-rop

INVESTICE DO BUDOVÁNÍ INFRASTRUKTUR PRO ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ
 

www.rr-strednimorava.cz     www.europa.eu 

Výzva č. 6/2008 Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava ze dne 23. 4. 2008

Podoblast podpory 2.2.3 s cílem: 

„Zvyšování atraktivity a kvality života ve městech prostřednictvím investic do infrastruktury pro rozvoj vzdělávání“

PROJEKT – registrační číslo CZ.1.12/2.2.00/06.00538 s názvem:

Podpora rozvoje technických oborů
zejména
strojírenství, mechatroniky a optiky

Žadatel podpory a příjemce:

Partneři projektu:

patrneri_rop

Hlavní cíle projektu a využití podpory:

Vybudovat a tím rozšířit infrastrukturu pro rozvoj vzdělávání školy formou rekonstrukce a vybavení 
nevyužité budovy školy s výstupy: 

• přednášková místnost (aula) 
– kapacita: 67 míst 

• počítačová učebna (odborná učebna výuky strojírenských předmětů) vybavená CNC stroji 
– kapacita: 25 míst 

• sociální zázemí (WC pro dívky, chlapce i imobilní občany) včetně úklidové komory 
• šatna 
• kabinet 
• plošina pro imobilní občany 

Užitky a přínosy, které vzniknou realizací projektu:

1. Žákům školy a zájemcům o další vzdělávání – strojírenské a stavební obory: 
• vytvoření žádoucího zázemí pro výuku odborných předmětů a výpočetní techniky 
• vybudování přednáškového sálu pro potřeby: 
 odborných seminářů 
 výuky cizích jazyků 
 environmentálního vzdělávání 
 realizace závěrečných zkoušek 
• vybavení odborné učebny CNC stroji pro zkvalitnění výuky ho-tech oborů na škole 
• zvýšení profesních dovedností absolventů školy a tím uplatnitelnosti na trhu práce 
• bezbariérový přístup do učeben 

2. Předkladateli projektu – Střední škole technické, Přerov, Kouřílkova 8: 
• rozšíření vzdělávací infrastruktury a výukových kapacit 
• zkvalitnění výuky odborných předmětů využívajících CNC stroje a výpočetní techniku 
• efektivnější využití disponibilních prostor 
• vytvoření podmínek pro následný další rozvoj školy a jejího poslání 
• možnost realizovat aktivity, které pozitivně ovlivní motivaci žáků ke studiu hi-tech oborů 

3. Regionu Střední Morava: 
• zvýšení atraktivity a kvality života 
• zkvalitnění středoškolského vzdělávání 
• zvýšení nabídky absolventů technický oborů s následnými pozitivními vlivy na rozvoj 
regionu jako celku a zaměstnanost v něm

Harmonogram realizace projektu:

1. Příprava (schválení, dokumentace, žádost, stavební řízení): 10/2007 – 09/2008 
2. Výběr dodavatele (výběrové řízení, příslušné smlouvy,….): 10/2008 – 02/2009 
3. Realizace stavby (stavba, zařizovací předměty, vybavení): 03/2009 – 11/2009 
4. Provoz (předání stavby, kolaudace, uvedení do provozu): 12/2009 – 01/2010

Financování projektu:

EU: 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj (dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava) 
ČR: 15 % Krajský úřad Olomouckého kraje

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″ offset=”vc_hidden-sm vc_hidden-xs”][vc_widget_sidebar sidebar_id=”default” el_class=”sidebar-area-right sidebar-area”][/vc_column][/vc_row]