Aktivity PROPOS 2008

[vc_row][vc_column width=”3/4″ el_class=”vc_sidebar_position_right” offset=”vc_col-lg-9 vc_col-md-9 vc_col-sm-12″][vc_column_text]hlavicka

Aktivity 2008:

Leden 2008:

 1. Sloučení škol, nový název školy, informace koordinátorky o projektu řediteli školy.
 2. Doplňkové kurzy pro žáky, kteří nezvládají učivo v požadovaném rozsahu, prevence nedostatečných na vysvědčení.
 3. Lektoři se v rámci projektu zúčastnili DVPP – seminář „ Šikana ve škole“.
 4. Začal fungovat sportovní  kroužek – nápravná TV.
 5. Pokračují stálé aktivity – doučování, metodické materiály.

Únor 2008:

 1. Probíhá doučování slabých žáků.
 2. Dotazníkové šetření PROPOS.

Březen 2008 

 1. Ohodnocení žáků s nejlepším prospěchem a žáků, kteří navštěvují doučování a zlepšili si prospěch (předány upomínkové předměty s logem projektu PROPOS).
 2. Lektoři se v rámci projektu zúčastnili DVPP – seminář „Strategie učení”.
 3. Profesní soutěž malířů – “Dekorativní techniky”.
 4. Profesní soutěž truhlářů – “Nejlepší prkénko”.
 5. Profesní soutěž  žáků oboru provoz společného stravování – “Nejlepší palačinka”.
 6. Profesní soutěže přispěly ke  zvýšení odbornosti žáků, změření dovedností a k získání nových prožitků.
 7. Pokračují stálé aktivity – doučování, metodické materiály.

Duben 2008

 1. Pokračují nejdůležitější aktivity projektu– doučování, tvorba metodických materiálů.
 2. Žáci stále více využívají studovnu – doučování, práce na PC, tvorba a tisk referátů, kopírování textů a sešitů.
 3. Lektoři se v rámci projektu zúčastnili DVPP – seminář  “Drogy”. 
 4. 24.4.08 se 43 žáků a 5 vyučujících odborných předmětů a OV zúčastnili Stavebního veletrhu v Brně. Exkurze na veletrh  přispěla k rozšíření odborných znalostí žáků i vyučujících. Získali jsme i spoustu prospektů a CD, které využijeme v další výuce.
 5. Proběhl kurz Dekorativní nástřiky pro žáky oboru Malíř pod vedením lektora J. Pospíšila.
 6. Pokračuje práce školní psycholožky na naší škole. V rámci projektu PROPOS  probíhaly pohovory s žáky, náslechy ve   výuce, práce se třídou.

Květen 2008

 1. Pro žáky oboru provoz společného stravování uspořádali lektoři “Kurz studené kuchyně”.
 2. Pokračují nejdůležitější aktivity projektu– doučování. Intenzivní doučování probíhalo hlavně u končících ročníků, aby co nejvíce žáků ukončilo ročník a mohlo jít k závěrečným zkouškám.
 3. Žáci oboru malířské a natěračské práce si mohli 13. – 14. 5.08 rozšířit své dovednosti a znalosti v “Kurzu  dekorativních technik”, který vedla Ing. Jitka Doleželová, žáci si vyzkoušeli  malířské dekorativní techniky šumrování, šablonování, batikování, tupování, stříkání.
 4. Vznikly nové učební textu, které zvýší dostupnost  názorných studijních materiálů pro  všechny žáky.
 5. Lektoři se v rámci projektu zúčastnili DVPP – seminář  “Motivace žáků”.
 6. 20. – 21.5.2008 proběhly praktické zkoušky na nečisto pro žáky oboru provoz společného stravování.  Cílem zkoušek na nečisto je odstranění obav a strachu ze závěrečných zkoušek, zvýšit sebedůvěru žáků a vyzkoušet si průběh zkoušky (další zkoušky proběhnou začátkem června).
 7. Žáci i v tomto měsíci využívají studovnu – doučování, práce na PC, tvorba a tisk referátů, kopírování textů a sešitů. Studovna je otevřena již od 6.15 hod. pro dojíždějící.
 8. Pokračuje práce školní psycholožky na naší škole. U některých tříd provedla šetření klimatu třídy. Žáci ji mohou navštívit v konzultačních hodinách a řešit s ní studijní i osobní problémy.

Červen 2008

 1. V červnu bylo doučováno 55 žáků. Ve studovně pracovalo a doučovalo se 38 žáků
 2. Proběhl kurz k ZZ, ve kterém se lektoři intenzivně věnovali přípravě žáků, kteří by měli problémy zvládnout písemné a ústní závěrečné zkoušky.
 3. Byly zorganizovány ústní ZZ na nečisto, kde si žáci mohli vyzkoušet, jak jsou připraveni na písemnou a ústní zkoušku.
 4. Proběhla přednáška „Graffiti  – vandalismus nebo umění ? „ a následně soutěž o nejlepší plakát s graffiti. 
 5. Exkurze do Prahy zaměřená na historické slohy a pražskou architekturu byla velmi pěkná – akce se zúčastnilo 29 žáků.
 6.  Žáci s vyznamenáním a žáci, kteří se dobře na ZZ připravili, byli odměněni dárky z projektu PROPOS. Taktéž vítězové soutěží a jiných akcí projektu a žáci, kteří se doučovali a udělali velké pokroky ve vzdělávání byli odměněn.
 7. Školní psycholožka vyhodnotila práci s žáky třídy 1. ZTR
 8. Plánujeme adaptační kurz pro první ročníky stavebních oborů.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″ offset=”vc_hidden-sm vc_hidden-xs”][vc_widget_sidebar sidebar_id=”default” el_class=”sidebar-area-right sidebar-area”][/vc_column][/vc_row]