Adaptační dny – září 2008

3. a 5. 9. 2008 jsme navázali na loňskou zkušenost a uspořádali pro své nové žáky opět adaptační dny. Hlavním jejich cílem bylo vzájemné seznámení žáků, neformální navázání kontaktů, a tím usnadnění přechodu ze základní školy na střední odbornou školu. Současně s lepším poznáváním sebe sama, svých spolužáků, třídního učitele a dalších pedagogických pracovníků, se  rozvíjely sociální kompetence žáků a jejich komunikační dovednosti.
Program každého dne byl opravdu nabitý, střídaly se seznamovací a společensko – psychologické hry se sportovními aktivitami. Kromě jiného si žáci nakreslili svůj vlastní erb a společnými silami postavili věže z papíru, zahráli si fotbal, nohejbal, utkali se v přetahování. Organizátoři adaptačních dnů vsadili hlavně na soutěživost a hravost žáků, uspořádali pro ně týmové soutěže, aby se mohli vzájemně poznat, naučit se respektovat, tolerovat a přijímat se takoví, jací jsou. Vítězové soutěží byli odměněni dárky z projektu PROPOS. Atmosféra adaptačních dnů byla kamarádská a snad přispěla k vytvoření zárodků zdravých třídních kolektivů. (Do)

Facebooktwitter