iTEC 2012

Podzim 2012

Na podzim 2012 jsou k dispozici 2 scénáře, které mají tentýž cíl:

– Observe and design

– Benchmark and design

 

Žáci se učí tím, že vytváří (jakýkoli užitečný) produkt, který je reálný a využitelný druhými. Procházejí sami všemi fázemi tvorby, od plánování a posouzení v čem a komu bude daný produkt užitečný až po vytvoření konečného produktu. Metodika je blízká „projektovému vyučování“ a jmenuje se v angličtině „learning through design“ nebo „Design Based Learning“.

Náš scénář: Porovnej a navrhni

Třídy: Mch 4. + PES 4., PT 2.
Vyučovací předmět: německý jazyk
Téma:  Žáci budou vytvářet kvízy, doplňovačky, spojovačky, kriskrosy z oblasti reálií a konverzačních témat pro výuku německého jazyka ve škole. Tyto aktivity mohou být využity pro opakování a procvičování učiva ve vyučování i v domácí přípravě.

 

 

Rozdělení do pracovních týmů proběhlo pomocí nástroje Team up:

Týmy PT2

Týmy Mch4 a PES4

 

Týmové blogy:

PT 2. tým 1

PT 2. tým 2

PT 2.  tým 3

Mch 4. a PES 4.  tým 1

Mch 4. a PES 4. tým 2

Mch 4. a PES 4. tým 3

Finální práce jednotlivých týmů:

PT 2. tým 1:

Doplňovačka – básnička

Vánoční kriskros

Vánoční kvíz

PT 2. tým 2:

Kriskros

Doplňování

Spojování pojmů

PT 2.  tým 3:

kris kros

doplňovačka

přiřazování 1

přiřazování 2

Mch 4. a PES 4.  tým 1:

Quiz – Rakousko

Doplnovacka – Rakousko

Kriskros – Rakousko

Mch 4. a PES 4. tým 2:

Quiz – Rakousko

Kriskros – Rakousko

Mch 4. a PES 4. tým 3:

Kvíz – Česká republika

Doplňovačka – Rakousko

KrisKros – Rakousko

Facebooktwitter